Woningbouw in weilanden

De Nederlandse projectontwikkelaars bieden minister De Jonge (Wonen) een concreet plan aan voor een aantal nieuwe wijken en steden.

 

Met dit plan kan de minister direct aan de slag. De locaties zijn al jaren geleden aangewezen voor woningbouw, maar komen niet van de grond. Het is aan de minister om dit te doorbreken, zodat er meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden, aldus voorzitter Désiree Uitzitter van ontwikkelaarskoepel Neprom.

 

Het kabinet is van plan om een miljoen woningen te bouwen in de komende acht jaar. De minister heeft recent aangegeven dat hij de productie wil opvoeren naar 100.000 woningen per jaar, waarvan twee derde van de nieuwe woningen, huur of koop, in het betaalbare segment moet vallen. Volgens Neprom is dat alleen mogelijk als er ook in weilanden gebouwd gaat worden. Het is nagenoeg onmogelijk om betaalbare woningen in binnenstedelijke locaties te realiseren, omdat dit simpelweg te duur is.

 

Het binnenstedelijk bouwen kost jaren en stuit op veel verzet van huidige bewoners, omwonenden en bedrijven tegen de bouwplannen. Er moet actie komen omdat de bouw achterblijft bij de bevolkingsgroei.Uiteraard zal er ook nog binnenstedelijk gebouwd gaan worden, maar omdat er snelheid geboden is, zal er zeker uitgeweken moeten worden naar bouwen in het groen.

 

De ontwikkelaars hebben locaties op een rij gezet, waarvan een aantal reeds bekend is, maar die tegengehouden worden door provincies.De minister zal dus aanwijzingen moeten geven voor deze locaties in het groen.Sommige plannen zijn decennia lang tegengehouden, waardoor nagenoeg alle plannen weer overnieuw gemaakt moeten worden. Dit betekent concreet dat de nieuw te bouwen woningen alsnog 4 jaar tijd vragen voor oplevering.Volgens de Neprom betreffen de plannen voor bouwen in het groen slecht 23% van wat nodig is, dus is er geen sprake van ‘volbouwen’.

 

De plannen die Neprom voorstelt, zijn voorzien van groen, voldoen aan de gestelde klimaateisen en waterberging. Daarnaast worden er naast eengezinswoningen ook appartementen voor jongeren en senioren gebouwd. Eerder heeft Peter Boelhouwer, verbonden aan de TU-Delft, zich al uitgesproken over de voordelen (en noodzaak) van bouwen in het groen.

 

Wij van RN vastgoed zijn van mening dat er prioriteiten gesteld moeten worden door de overheid, de woningcrisis schreeuwt om oplossingen! Neem contact met ons op om uw mogelijkheden en kansen te bespreken rondom de groeiende woningmarkt. 


Bron: https://www.telegraaf.nl/financieel/1575704049/groot-plan-voor-woningbouw-in-weilanden-de-minister-kan-dit-doorbreken

MEER NIEUWS