Versnellen woningbouw

Het kabinet geeft aan dat dit een topprioriteit  wordt voor de aankomende jaren. De huidige woningbouwplannen tot 2030 zijn in kaart gebracht. Begin 2021 is de plancapaciteit met 140.000 woningen gestegen en liggen er nu dus plannen voor de bouw van ruim 961.000 woningen door heel Nederland. Met dit als resultaat kan de focus voor de woningbouw verlegd worden van het vinden van locaties naar het daadwerkelijk realiseren van de woningen.

 

Noord-Holland met als opgave 220.900 woningen en Zuid-Holland met 280.200 woningen zijn de koplopers voor wat betreft de hoeveelheid te bouwen woningen. Zeeland met 7.900 te bouwen woningen heeft de kleinste opgave.De getallen die hier genoemd worden betreffen nieuwbouw (dus extra voorraad) en netto plancapaciteit. Waar nodig zal de plancapaciteit verhoogd worden tot 130%, dit omdat gemaakte plannen soms vertragen of zelfs helemaal geen doorgang vinden. Dit is gedaan om zekerheid te waarborgen voor de algehele bouwproductie.

 

Ook de Woningbouwimpuls zal effect hebben op het versnellen van projecten. Het ministerie van BZK investeert in 4 tranches een bedrag van 1 miljard euro in de gekozen bouwprojecten. De eerste twee rondes van de Woningbouwimpuls leveren bijna 100.000 woningen, waarvan 66% in het betaalbare segment. Dit is zeer belangrijk, omdat juist de vraag naar betaalbare woningen zeer groot is en dit dus ook kansen biedt voor de starters die nu nog kansloos zijn op de huidige markt.

 

Inmiddels maken woningbouwcorporaties gretig gebruik van de korting op de verhuurderheffing als zij betaalbare woningen bouwen. Eind 2021 bleken er al aanvragen ingediend te zijn voor de bouw van 115.000 woningen.

 

Daarnaast gaat de overheid werken met zogeheten Flexpools. Met de inzet hiervan kunnen gemeenten, waterschappen en provincies (tijdelijk) extra steun krijgen voor de voorfase van de woningbouw. Hiermee draagt de overheid expertise aan om mogelijke knelpunten op te kunnen lossen, zoals planvorming, bestemmingsplannen en vergunningverlening. Dit betekent dat men gemeente- en provincie overstijgend te werk zal gaan.

RN Vastgoed juicht alle bovenstaande initiatieven toe en hoopt op een daadwerkelijke en snelle uitvoering!

 

Bron: https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/versnellen-woningbouw

MEER NIEUWS