Van 26 wetten naar 1

De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat de nieuwe omgevingswet per 1 juli 2022 in zal gaan. De eerste planning was voorzien om deze per 1 januari in te laten gaan, maar uiteindelijk is dit verschoven naar 1 juli, zodat het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte krijgen om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

 

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, zoals bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

 

Verder bundelt en moderniseert de Omgevingswet de wetten voor de leefomgeving. Daarbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Van 
26 wetten 
60 Algemene Maatregelen van Bestuur
75 ministeriële regelingen 

Naar
1 wet
4 Algemene Maatregelen van Bestuur
1 Omgevingsregeling

De nieuwe wet gaat zorgdragen voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

 

Als wij dit gaan betrekken op de woningcrisis, dan lijkt dit een goede stap in de richting. Uiteraard moeten we dat natuurlijk eerst nog zien, maar hoop doet leven. Dit zou kunnen betekenen dat al het gedoe met de tot dusver bekende stroperigheid rond het verlenen van vergunningen en bestemmingswijzigingen tot het verleden gaan behoren.

 

 

Wij hopen het van harte!!!

 

Meer weten?

Bel of chat: 020-2090616

 

Onze adviseurs staan voor u klaar. U heeft ook de mogelijkheid om middels de chat, direct vragen te stellen aan ons.

MEER NIEUWS