Project overzicht

Sint Pancras, Langedijk

Sint Pancras is een dorp in de Nederlandse gemeente Langedijk, vlak ten noordoosten van de stad Alkmaar in de provincie Noord-Holland. Sint Pancras was tot 1990 een zelfstandige gemeente. Ten zuiden van Sint Pancras bevindt zich Alkmaar en ten oosten Heerhugowaard. De gemiddelde dichtheid in adressen is 946 adressen per km². Ten opzichte van de naastgelegen gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard, waar de dichtheid ligt op respectievelijk 2283 en 1693 adressen per km², vertaalt dit zich in een lagere bebouwingsdichtheid. Wonen in Sint Pancras is wonen in een waterrijke en groene omgeving met een dorps karakter, centraal gelegen tussen twee grote Noord-Hollandse steden in.

Periode 2010-2020: Trends en ontwikkelingen

In de periode 2010 tot 2020 is de woningvoorraad in Sint Pancras uitgebreid met 25%. Een overgrote meerderheid van deze nieuwe woningen is verkocht of verhuurd aan mensen afkomstig uit Alkmaar. De gemeente Langedijk en dan met name Sint Pancras heeft een grote aantrekkingskracht onder Alkmaarders die ruimer willen wonen. De komende jaren zal deze trend zich voortzetten. Naast de lokale vraag naar woningen zorgt de vraag vanuit Alkmaar voor extra druk op de woningmarkt in Sint
Pancras.

De Woonopgave van 1800 woningen tot 2030

De gemeente geeft aan dat er in Langedijk tot 2030 zo´n 1800 woningen gerealiseerd moeten worden. Dit betekent een toevoeging van circa 16% aan de huidige woningvoorraad. Deze flinke opgave kan alleen gerealiseerd worden als marktpartijen, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden de mouwen opstropen en gezamenlijk aan de slag gaan.
De gemeente Langedijk heeft steeds minder grondposities voor woningbouw en is steeds meer afhankelijk van initiatieven en ontwikkelingen die komen vanuit de markt. Dit betekent dat er een belangrijke rol is weggelegd voor marktpartijen om met expliciete plannen aan te kloppen bij de gemeente.

Meer weten?

Bel of chat: 020-2090616

 

Onze adviseurs staan voor u klaar. U heeft ook de mogelijkheid om middels de chat, direct vragen te stellen aan ons.