Residuele grondwaarde

De marktwaarde van grond beïnvloedt de (prijs)afspraken tussen de koper en de verkoper van de grond. Door schaarste loopt de grondprijs in Nederland in sommige gebieden flink op en door grote belangen kan er discussie ontstaan over de juiste prijs voor de grond. Dit kan de haalbaarheid van een bouwproject in gevaar brengen. Om vertraging te voorkomen en helderheid te krijgen is het belangrijk de grondwaarde zo objectief mogelijk vast te stellen.

 

De residuele grondwaarde wordt berekend door de verwachte totale marktwaarde van het te realiseren vastgoed te verminderen met de verwachte totale kosten voor de bouw. Voordeel van de residuele grondwaardeberekening De comparatieve en normatieve methoden om grondwaarden te bepalen zijn enigszins arbitrair en deze methoden kunnen eerder tot discussie leiden dan de residuele grondwaarde. Het is bij de comparatieve en normatieve methode vaak lastig om overeenstemming te bereiken over de uitgangspunten die de grondwaarde bepalen. Het voordeel van een residuele grondwaarde berekening is dat deze een nauwkeuriger resultaat oplevert omdat altijd de meest actuele parameters gebruikt worden. 

 

Als voorbeeld van deze methode een voorbeeld:

Er wordt een woning gebouwd op een perceel van 250m² waar een prijskaart aan hangt van €325.000,-. Aan kosten (bouwrijp maken, advieskosten, juridische kosten, btw, taxatie etc) wordt uitgegeven de som van €170.000,-. De som is dan €325.000,- minus €170.000,- waaruit dus de residuele grondwaarde uitkomt op €155.000,- De prijs per vierkante meter komt dan uit op €620,- per vierkante meter (€155.000,- / 250m²) = €620,- per m².