Project overzicht

Nieuwegein

Nieuwegein is een gemeente en plaats in de provincie Utrecht, ten zuiden van de stad Utrecht. De gemeente is een voormalige groeikern, gelegen aan de rivier de Lek, nabij de buurgemeenten IJsselstein in het westen, Vijfheerenlanden in het zuiden en Houten in het oosten. Nieuwegein is een jonge gemeente, in 1971 als groeikern ontstaan na samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk. 

Economische Motor van de regio

Nieuwegein biedt met zijn 5.500 bedrijven werkgelegenheid aan een kleine 50.000 mensen, waarvan er circa 62% buiten Nieuwegein woont. In 2017 telde Nieuwegein zo´n 5.000 bedrijven, anno 2021 telt Nieuwegein meer dan 5.500 bedrijven. Er lijkt daarmee geen einde te komen aan de groei van bedrijvigheid in Nieuwegein.

Bedrijventerrein De Liesbosch

RN Vastgoed heeft samen met haar investeerders in 2017 een strategische positie weten te acquireren op het bedrijventerrein De Liesbosch te Nieuwegein. De strategische ligging van ons perceel aan de rand van een bestaand en drukbezocht bedrijventerrein maakt het perceel aantrekkelijk als ontwikkellocatie om met de groeiende bedrijvigheid mee te gaan.

 

Vanaf het moment van onze acquisitie zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. In hetzelfde jaar kondigde supermarktketen Jumbo aan om op het industrieterrein een mega distributiecentrum te realiseren waarin 100 miljoen euro geïnvesteerd zou gaan worden op zo´n 4,3 hectare groot gebied.

Met de investering in de uitbreiding van Jumbo werd het startschot gegeven om het industrieterrein verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

Waardecreatie en verkoop

Door een continue aanwas van nieuwe bedrijven en de uitbreiding van gevestigde bedrijven op het industrieterrein is de aantrekkelijkheid van ons perceel niet onopgemerkt gebleven. Meerdere partijen hebben zich dit jaar aangemeld om ons perceel over te nemen. RN Vastgoed is met één van deze partijen in vergaande onderhandelingen om het perceel te verkopen. Op grond van de huidige taxatie en de gemiddelde inkoopprijs van investeerders, kunnen wij spreken over een minimaal
rendement van 80% over de gehele looptijd.