Huis kopen alleen voor de elite?

Het is al bijna geen nieuws meer als we vertellen dat de huizenprijzen verder blijven stijgen. Records blijven gebroken worden. De Rabobank verwacht dat de huizenprijzen in 2021 en 2022 nog met 28%(!) gaan stijgen. Gemiddeld komt dat neer op een stijging van rond de € 90.000,-.

Het aanbod van koopwoningen is zeer beperkt en is nu alweer beduidend minder dan in het voorgaande jaar. Een stijging van de genoemde € 90.000,- betekent in de praktijk dat je als koper gedurende 30 jaar een hogere maandlast hebt van € 300,-. Zie dat maar eens extra te financieren. de meeste mensen zullen dat niet zomaar op kunnen hoesten. Jan Modaal zal het moeten zoeken in het langer huren van een woning en hopen op een ineenstorting van de huizenmarkt.

De huurprijzen zijn echter ook niet mals en maakt het sparen dus ook lastiger. De cijfers laten zien dat 60% van de huizen gekocht werden door kopers jonger dan 35 jaar. Inmiddels is dat percentage gezakt tot beneden de 50%. De uitkomst hiervan is dus dat het eigen woningbezit in de komende jaren zal gaan afnemen als deze schaarste blijft aanhouden.

Er zijn nog totaal geen aanwijzingen dat de huizenmarkt op het punt van instorten staat, zoals sommigen wel beweren. Dat is ook afhankelijk van de rentestand en andere marktomstandigheden die dit kunnen beïnvloeden. Schaarste heeft bij uitstek een prijsopdrijvend effect. Het is daarom te hopen dat het volgende kabinet haar pijlen gaat richten op het terugdringen van het woningtekort. Als de politieke wil er is, en daar begint het wel op te lijken, dan kan er in relatief korte tijd een hoop bereikt worden. Het goede nieuws is dan ook dat er in het nieuw te vormen kabinet weer een minister van wonen benoemd zal worden, die zich volledig kan storten op alles rond de wooncrisis.

Bron: https://bit.ly/3HvL9qV

Foto: Pixabay.com

MEER NIEUWS