Het roer moet om!

Peter Boelhouwer is hoogleraar Housing Systems aan de TU in Delft en met afstand dé specialist op het gebied van alles wat met wonen te maken heeft. Hij pleit ervoor om meer woningbouw bij dorpen in het Groene Hart toe te staan en niet iedereen als kippen op te hokken in de grote stad.

De marktbenadering is veel complexer dan bij gemiddelde marktproducten. Als daar de vraag toeneemt, wordt er gewoon meer aanbod gegenereerd. In het geval van woningbouw ligt dat vele malen moeilijker; er is een enorme vraag, maar weinig aanbod. Daarmee zijn de hoge prijzen en de daaraan gekoppelde wooncrisis ook deels verklaard

De overheid heeft meerdere petten op. Zij probeert de rol van marktmeester te spelen, door onder meer de grondmarkt en de financieringsmarkt te beïnvloeden en tegelijkertijd ook door het maken van winst op grondverkoop. Binnen dit ingewikkelde systeem waarin makkelijk fouten ontstaan en daardoor de markt uit evenwicht raakt, kun je dus spreken van overheidsfalen. Dan kun je wel 1 miljard uittrekken voor het versnellen van de bouw, maar het zou beter zijn om lessen te trekken uit het verstoorde evenwicht.

Van alle ruimte in Nederland is maar 8% woningbouw! Er is een enorme druk op de ruimte, doordat landbouw, natuur, recreatie, waterberging, logistiek en energie een plek moeten krijgen. Er is dus een nieuwe beleidsvisie nodig , waarin alle belangen worden meegewogen. In de komende 40 jaar moeten er 2 tot 2,5 miljoen woningen worden gebouwd. Dat aantal is simpelweg onmogelijk om te realiseren in de steden en daarbij moet ook nog vermeld worden dat niet iedereen in de stad wil wonen. In de nieuwe beleidsvisie moet er dan ook gezocht worden naar andere mogelijkheden, zoals bouwen aan de randen van de stad en er ook gekeken moet worden naar groene zones.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met een van onze adviseurs: 020-2090616

Bron: AD. https://www.ad.nl/alphen/professor-peter-heeft-de-oplossing-voor-de-woningnood-bouw-niet-in-de-stad-maar-in-het-dorp~ae76ef81/

Foto: Pixabay.com

MEER NIEUWS