Grootse plannen in de MRA

Het Rijk stelt tientallen miljoenen euro’s beschikbaar aan gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam voor investeringen in de infrastructuur, met als doel de woningbouwopgave te versnellen. Hiermee kunnen snel stappen worden gezet om woningbouwlocaties in de provincies Noord-Holland en Flevoland bereikbaar te maken.

 

Het betreft de eerste tranche van de subsidies bestemd voor Alkmaar, Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Lelystad, die geheel of nog onder voorwaarden van medefinanciering zijn gehonoreerd. Het totale bedrag ligt rond de 150 miljoen euro. Het kabinet heeft voor de komende 10 jaar 7,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor het beter bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties in Nederland.

 

Het kabinet trekt nu ongeveer 1,2 miljard euro uit voor de eerste 70 voorstellen die gaan leiden tot de versnelde bouw en het bereikbaar maken van circa 135.000 woningen in de komende 5 jaar. In de MRA en de rest van Flevoland en Noord-Holland gaat het om bijna 27.000 woningen! De ambitie van de samenwerkende overheden in de MRA betreft om voor 2030 175.000 woningen te realiseren. Voor Noord-Holland gaat het om 184.000 woningen en Flevoland 40.000 woningen, met name in Almere en Lelystad.

 

Het betreft hier niet alleen woningen, maar complete steden en samenlevingen. Daarvoor is benodigd: infrastructuur, zoals wegen, energie en water. Haarlem spant de kroon voor wat betreft de hoeveelheid subsidie; bijna 62 miljoen euro en een opgave van bijna 62.000 woningen.

 

De MRA en de provincies willen samen met het kabinet aan de slag om de woningbouw verder aan te pakken en dat geldt ook voor die gemeenten die nog geen financiële ondersteuning hebben ontvangen.

Plannen worden werkelijkheid; RN Vastgoed werkt er graag aan mee!

 

Bron: https://bit.ly/3OWA2ee

MEER NIEUWS

Kernenergie

Na Prinsjesdag is het weer de beurt aan de Algemene Beschouwingen. In een vorig jaar geplaatst artikel op deze site heb ik dit omschreven als

Lees verder »