“Get a Life!”

Tijdens de debatten van 25 oktober kreeg Pieter Omtzigt spreektijd om zijn visie te geven over de aanpak van de woningcrisis.

 

Het is één van de ergste crisissen ooit. Het aantal daklozen is verdubbeld; zelfs hoger dan in de VS, waar wij nog weleens op neerkijken. Mensen die in Amsterdam werken, zoals agenten, verpleegkundigen en leraren, die iets boven modaal verdienen, kunnen niet wonen in de stad waar ze werken. Huurwoningen zijn zeer schaars en koopwoningen te duur. Laat staan voor supermarktmedewerkers, beveiligers of horecapersoneel, die onder de grens van modaal zitten.

 

Omtzigt verbaast zich over het feit dat er nog steeds geen plan ligt voor het oplossen van de woningcrisis. Er is geen concreet doel voor hoeveel woningen we gaan bouwen. Dat zal toch in de begroting opgenomen moeten worden en tegelijk de middelen daarvoor vinden. Er moeten betaalbare huurwoningen gebouwd worden, woningbouwcorporaties moeten lucht krijgen om deze te gaan bouwen en dat kan door de verhuurdersheffing te schrappen. Ook zegt hij dat er niet alleen gekeken moet worden naar het binnenstedelijk bouwen, maar juist ook naar andere locaties.

 

De eigen woning naar box 3 en deze daar te belasten vindt Omtzigt ook geen goed idee. Huisjesmelkers moet je juist belasten, omdat zij medeverantwoordelijk zijn voor het opdrijven van de huurprijzen. Ander punt van zorg is dat, vreemd genoeg, de huizenprijzen niet meegenomen worden in de inflatiecijfers. Dat zou een beter beeld geven van het zogeheten koopkrachtplaatje.

 

Dat Pieter Omtzigt zich boos maakt is wel duidelijk en niet meer dan terecht, want verwijzend naar de Grondwet, artikel 22: ‘De bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid’. Oftewel een plicht van de overheid!

“Get a Life” geeft hij als advies aan zijn collega’s in de politiek……

 

Bron: https://youtu.be/-ycFG09zUiU

 

MEER NIEUWS