Veel gestelde vragen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hoewel door de schaarste van de grond en gigantische woningtekorten  waardestijging zeker lijkt, willen wij u toch nadrukkelijk wijzen op de risico’s van deze investering. Het belangrijkste risico dat investeerders in grond lopen is dat een bestemmingswijziging uitblijft, deze langer op zich laat wachten of dat een bestemmingswijziging niet het voorziene waarde verhogend effect blijkt te hebben. Hierdoor bestaat de kans dat de investering in waarde vermindert of geen waardevermeerdering laat zien.

 

Daarnaast bestaat het risico dat de waarde van de grond, als landbouwgrond of als bouwgrond daalt of onvoldoende stijgt als gevolg van bijvoorbeeld: een tegenvallende economische groei, een afname van de vraag naar en het aanbod van woon- en bedrijfsruimte, stijgende hypotheekrente, de financierbaarheid van woningen en bedrijfsruimten of veranderingen in (fiscale) regelgeving met betrekking tot de eigen woning of bedrijfsruimte.

 

Verder is er het risico dat kleeft aan de beperkte verhandelbaarheid van de grond. De grond is niet verhandelbaar via een gereguleerde markt. Hierdoor is de groep van potentiële kopers beperkter. Dit geeft een beperking in de mate van verhandelbaarheid van de grond. Hierdoor is de kans aanwezig dat de investeerders niet op het door hen gewenste moment voor de door hen gewenste prijs kunnen verhandelen. Ook is het mogelijk dat, buiten de afwezigheid van de mogelijkheid om op een gereguleerde markt te verhandelen, geen belangstelling bestaat voor grond of dat de geboden prijs zo laag is dat grond zonder rendement of met verlies moeten worden verkocht.

 

Nadat u eigenaar bent geworden, dient u zelf voor het beheer van de grond zorg te dragen. Wij leveren de grond vrij van pacht en/of gebruiksrechten door derden.