Amsterplan en het EIB Rapport

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is een onderzoeksbureau voor toegepaste economische analyse. Zowel in opdracht als op eigen initiatief verricht het EIB onderzoek voor marktpartijen en overheid. Op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze beantwoordt het EIB economische en sociale vraagstukken over de bouw en gebouwde omgeving. 

Het EIB maakt ingewikkelde vraagstukken helder. Met onderzoek en analyses die (beleids)beslissingen onderbouwen en versterken. 

 

 

Beschrijving zoekgebied 

Het zoekgebied ligt ten noorden van de A10, vanaf de N247 tot aan de Buiten-IJ Het zoekgebied heeft een totale oppervlakte van ongeveer 1.550 hectare. Op dit moment bestaat het merendeel van dit gebied uit landbouwgrond. Een klein deel vlak boven de A10 is recreatiegebied met een golfbaan, diverse sportfaciliteiten en verschillende tuinparken. Verder liggen de dorpen Ransdorp en Zunderdorp in het gebied.

 

 

Woonvoorkeuren 

De locatie is gelegen in de gemeente Amsterdam en behoort tot het gespannen woningmarkt-gebied van Amsterdam. De korte afstand tot stedelijke voorzieningen maakt deze locatie een gewilde woonomgeving. In de wijk Waterlandpleinbuurt, die zich aan de andere kant van de A10 bevindt en direct aansluit op het zoekgebied, is de gemiddelde WOZ-waarde € 259.000 met een dichtheid van 26 adressen per hectare. 

 

Potentieel 

Gelet op het landelijke karakter van het zoekgebied, vormt het zoekgebied Amsterdam Noord een geschikte locatie voor woningbouw, mits de inrichting van het woongebied aansluit op de omgeving. Dit is mogelijk door in lage dichtheden aan de randen van de beschermde gebieden te bouwen, aansluitend op bestaande bebouwing. Als slechts 15% van het zoekgebied voor woningbouw beschikbaar wordt gesteld (240 hectare) en gekozen wordt voor een lage woningdichtheid van 15 woningen per hectare dan biedt dit een potentieel van 3.500 woningen. Met behulp van deze beperkte bebouwing en ruimtelijke inrichting kan de bijzondere landschappelijk kwaliteit van het zoekgebied worden behouden. 

 

Amsterplan kansrijke propositie! 

Als we bovenstaande beschrijving van het EIB op ons laten inwerken, dan zien we dat ons project Amsterplan zich midden in het zoekgebied bevindt. Ramon en Niels, de beide directeuren van RN Vastgoed, hebben het gebied tijdig vast weten te leggen voor een goede prijs zodat we onze investeerders een zéér interessante propositie kunnen aanbieden met uitzicht op een prachtig rendement. Onze verwachting is, gezien de plannen van de overheid, dat de doorlooptijd aanzienlijk korter zal zijn dan gebruikelijk. 

 

Bouw mee aan een hoofdstedelijk rendement! Wilt u meer weten over Amsterplan, laat dan uw gegevens achter, dan neemt een van onze projectmanagers contact op met u. U kunt ons ook telefonisch bereiken op: 020-2090616

MEER NIEUWS