Doekje voor het bloeden

Amsterdam wil de verkoop van bestaande huizen reguleren. Bestaande woningen onder een bepaald prijsniveau zouden dan alleen gekocht mogen worden door mensen die een economische of sociale binding met de stad hebben, zoals een vaste baan of al jaren woonachtig in Amsterdam. Het plan heeft steun gekregen van een raadsmeerderheid.

Door middel van uitgifte van huisvestingsvergunningen heeft de gemeente zicht of de koper aan de gestelde voorwaarden voldoet. Met zo’n vergunning komt de koper dan in aanmerking om een woning te kopen die onder een nader vast te stellen grenswaarde valt. Met name voor de starters zou dit een mooie kans bieden om in hun eigen stad te kunnen (blijven) wonen. Om dit uit te kunnen voeren is er echter wel een aanpassing nodig van de Huisvestingswet.

Dit lijkt een unieke maatregel te zijn, maar op de Waddeneilanden gebeurt dit al. Op Texel hanteert men een prijs van € 600.000,- en op Terschelling een prijs van € 471.000,-. Op alles onder de genoemde prijs hebben de eilanders voorrang. Zo waarborgt men dat de ingezetenen van deze eilanden daar ook kunnen blijven wonen. Boven de genoemde prijzen is de koopmarkt voor iedereen ‘open’. De Wadden hebben een uitzonderingspositie en dus geen aanpassing van de Huisvestingswet nodig.

Krampachtig proberen gemeenten allerlei oplossingen te vinden om huisvesting te bieden aan haar inwoners, maar daarmee dring je het woningtekort niet mee terug! Dit zijn politieke besluiten die weliswaar goed bedoeld zijn, maar niets meer bieden dan een doekje voor het bloeden. De enige manier om het woningtekort écht op te lossen: een raadsmeerderheid voor het versnellen van bestemmingswijzigingen en een soepelere wijze van omgang met de bijbehorende regelgeving!

Bron: Het Parool. https://www.parool.nl/amsterdam/koophuis-alleen-voor-wie-hier-woont-of-werkt-amsterdam-haalt-inspiratie-van-waddeneilanden~b5f160aa/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

Foto: Pixabay.com

Amsterplan wil graag meewerken aan meer woningen in Amsterdam.

Meer info: bel met een van onze adviseurs: 020-2090616

MEER NIEUWS