De strijd om de schaarse ruimte

In de afgelopen decennia is de focus vooral gericht geweest op het maximaal economisch benutten van de ruimte in steden en landbouwgebieden. In de grotere steden met een structureel ruimtegebrek is er geen ontkomen aan het delen van de ruimte. Er moeten in de steden enorm veel woningen gebouwd worden. In Amsterdam komen er tot 2050 nog 150.000 woningen bij. Onlosmakelijk daaraan verbonden, moeten er dan natuurlijk ook bedrijven en distributiecentra gebouwd en gevestigd worden. Door deze in een stad te vestigen, kan het landschap rondom de stad groen blijven.

Op tal van terreinen wordt er gesteggeld over de bouw van distributiecentra, de aanleg van woonwijken en plaatsing van windmolens en/of zonnepanelenparken. De ruimte is schaars en wordt steeds schaarser. Daarnaast nog de doelen van de woningbouwopgave van circa 900.000 woningen, de bedrijven die zich moeten vestigen en de landbouw die verduurzaamd moet worden. Er zijn klimaatdoelen die gehaald moeten worden, dus alles moet sowieso op duurzame en verantwoorde wijze gerealiseerd worden; denk bijvoorbeeld aan het oplossen van de stikstofcrisis.

Tot aan 2010 hadden we een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in het kabinet. Daarna heerste de gedachte dat de overheid kleiner moest worden en lagere overheden meer verantwoordelijkheid zouden moeten krijgen. Inmiddels wordt er weer gepleit voor een minister van Wonen. De problemen waar we nu mee te kampen hebben, zijn echter te divers voor een minister van Wonen. Een minister van VROM kan ervoor gaan zorgen dat de samenhangende thema’s, zoals wonen, klimaat, energie, natuur en landbouw met elkaar verbonden worden en zodoende samen als één dossier aangepakt kunnen worden.

Belangrijk wordt ook dat het Rijk gaat begrijpen dat er regionale verschillen zijn, dus samenwerking met provincies, gemeenten, bedrijven en burgers zal cruciaal zijn. Een overheid moet overtuigen en niet afdwingen. Dat laatste heeft al genoeg ellende veroorzaakt (kinderopvangtoeslagenschandaal) en een stuk wantrouwen in de politiek achtergelaten.

Amsterplan bezit een stuk van de schaarse ruimte. Meer weten over investeren in strategisch gelegen grond? Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend gesprek: 020-2090616

Bron: https://bit.ly/3dseipu

Foto: https://fortune.com/

MEER NIEUWS