De Kabinetsformatie

De formatie van een nieuw kabinet is nu al 231 dagen bezig! Dit is een naoorlogs record van de langstlopende formatie. Geen record om trots op te zijn…..

Na het vallen van het kabinet Rutte 3, bleek dat de deelnemende partijen van VVD, D66, CDA en Christenunie geen enkel vertrouwen meer in elkaar hadden. Over en weer met modder gooien naar elkaar was al dat overbleef. Maar ja, er moet een nieuw kabinet gevormd worden, want het land dat zich in een diepe crisis bevindt moet bestuurd worden. Door de diverse informateurs zijn er verschillende pogingen gedaan om een meerderheidskabinet te vormen, telkens eindigend met een teleurstellend resultaat.

Nu dus, na zeveneneenhalve maand, blijkt dat de bovengenoemde 4 partijen toch met elkaar verder willen in een nieuw kabinet. Beetje zonde van de verloren tijd hè. De formateurs Remkes en Koolmees hebben VVD, D66, CDA en Christenunie toch bereid kunnen vinden om het nogmaals met elkaar te proberen. Volgens formateur Koolmees is deze formatie anders; een experiment noemt hij het. In plaats van een dichtgetimmerd regeerakkoord, waarin dus alles is vastgelegd, wil men nu verder met een ‘dun’ regeerakkoord.

Dit wordt wel toegejuicht door de Tweede Kamer. Omdat dus niet alles is vastgelegd, gaat de Kamer meer ruimte krijgen, wat ongetwijfeld zal leiden tot meer en spannender debatten. De coalitiepartijen gaan zich buigen over de ‘wat vraag’, waarna de te benoemen ministers zich moeten buigen over de ‘hoe vraag’. Dit betekent dat de coalitie vaker op zoek zal moeten naar steun in de Tweede Kamer.

Een beladen onderwerp zal de stikstofproblematiek gaan vormen, omdat de visies van de partijen daarover het meest uiteenlopen. De informateurs Remkes en Koolmees hopen dat de onderhandelingen snel kunnen gaan. Op de vraag of zij een deadline hebben, is het antwoord: “die hebben wij wel, maar die gaan we u niet vertellen”. Nog even wachten dus, maar niet te lang, want de opgave om 900.000 woningen voor 2030 te bouwen is een extreem zware opgave! Goed beschouwd hebben ze nog maar 8 jaar om dat te realiseren. En over realiseren gesproken: wonen is een grondrecht en voor heel veel mensen wordt de Grondwet geschonden. Wij hopen dat het komende kabinet zich dat realiseert!

Hopelijk wordt het een geslaagd experiment, want er liggen genoeg uitdagingen voor het nieuwe kabinet.

Amsterplan wil graag meehelpen aan het terugdringen van het woningtekort. Meer weten: 020-2090616

Bron: https://bit.ly/2Yo7vcs

Foto: Pixabay

MEER NIEUWS