De brief van Ollongren

Hieronder volgt een samenvatting van de 14 pagina’s tellende brief ‘Kamerbrief Voortgang Versnelling Woningbouw’ van Kasja Ollongren aan de Tweede Kamer van juni jl.

Voor de bouw van 900.000 woningen tot 2030 hebben we alle partijen nodig: overheden, corporaties en marktpartijen. Het moet niet alleen bij plannen blijven en samen kunnen we meer bereiken. Het aantal woningbouwplannen alsook de vergunningsverlening en de bouwproductie is in de afgelopen kabinetsperiode fors toegenomen.

Met de provincies is er regelmatig gesproken over de landelijke aanpak en een gezamenlijke regie om de woningbouwopgave vorm te geven. Er is een gezamenlijk traject opgestart met het ministerie van BZK, het Interbestuurlijk Provinciaal Overleg, de VNG en vertegenwoordigers van provincies.

De partijen hebben binnen dit traject de Nationale Woningbouwkaart geïntroduceerd, waarop alle woningbouwplannen per gemeente in kaart zijn gebracht. Deze gaat gebruikt worden voor de kernboodschap: voldoende woningbouwplannen voor het bouwen van de 900.000 woningen tot 2030. De woningbouwlocaties zijn er, maar nu moet de inzet verlegd worden naar realisatie.

Voor de woningbouw is de beschikbaarheid van grond essentieel. Het gaat dan niet alleen om de locatie waar de woningen worden gebouwd, er is ook grond nodig om de stikstofopgave op te lossen en/of hinder gevende bedrijven te kunnen verplaatsen en zodoende ruimte te maken voor woningbouw.

Om ervoor te zorgen dat de woningbouw doorgaat, moeten belemmeringen bij procedures en realisatie van planvorming zoveel mogelijk worden weggehaald. Gemeenten zijn daarom extra ondersteund bij vergunningverlening en andere procedures door een financiële injectie van 30 miljoen euro. Zo kan de capaciteit van medeoverheden worden versterkt met ambtenaren met technische kennis over planvorming en vergunningsverlening.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/09/kamerbrief-voortgang-versnelling-woningbouw

Foto: Pixabay.com

Goede visie, nu nog de uitwerking! Wij werken graag mee.

Meer info over de mogelijkheden: 020-2090616

MEER NIEUWS