Allereerst willen wij u bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze organisatie en ons project AMSTERPLAN. Om u goed en zorgvuldig te begeleiden in het proces van de aankoop, willen wij u daarom op de hoogte stellen van een aantal belangrijke zaken.

 

Hieronder treft u een schema hoe een grondtransactie tot stand komt:

Compliance
Onze compliance afdeling neemt contact met u op om uw gegevens te verifiëren. Tevens zal compliance in het kader van de zorgplicht een aantal vragen stellen. Na dit verificatiegesprek wordt het contract digitaal aangemaakt en aan u verzonden. Zodra u het contract heeft ondertekend, wordt het contract verzonden naar de notaris.

 

Notaris
De notaris heeft een ‘Beluhrungspflicht´. Dit houdt in dat de notaris de partijen goed moet informeren over de inhoud van de akte. In de Notariswet staat te lezen dat de notaris verplicht is om er zeker van te zijn dat partijen de door hen beoogde rechtshandeling helder overzien. U ontvangt van de notaris een e-mail waarin nogmaals de risico’s van de investering worden benoemd. Bij akkoord kan de notaris de akte van levering opstellen. Parallel aan de akte van levering behoort legalisatie van uw handtekening plaats te vinden. Hiermee geeft u toestemming aan de notaris om het perceel te passeren.

 

Passering
Wanneer uw handtekening is gelegaliseerd en het aankoopbedrag is betaald op de derdengeldenrekening van de notaris, kan de overdracht plaatsvinden. U wordt dan notarieel en kadastraal eigenaar van het perceel. U ontvangt na voltooiing van dit proces de definitieve akte van levering van de notaris.

 

De kleine lettertjes

1: De grond die u koopt is onderdeel geweest bij een serie van eerdere elkaar kort opeenvolgende overdrachten, waarbij iedere overdracht plaatsvindt voor een hogere prijs.

 

2: De grondprijs die u betaalt ligt logischerwijs hoger dan de agrarische waarde. Hiermee anticipeert u op een waardestijging van de grond. Dit noemt men grondspeculatie, waarbij de verwachting is dat de landbouwgrond een bestemming gaat krijgen naar bouwgrond.

 

3: Een garantie dat een bestemmingswijziging daadwerkelijk plaats zal vinden is niet te geven. In theorie zou dan de grondwaarde zelfs kunnen dalen. Zoals gezegd heeft het aankopen van grond een speculatief karakter.

 

4: U bent na de levering zelf verantwoordelijk voor het beheer van het gekochte, verkoper heeft daar geen rol in. Er zijn organisaties aan wie u het beheer kunt uitbesteden. De ervaring leert dat dergelijke organisaties wijzigingen in het kadaster bijhouden en u na de levering zullen benaderen met een voorstel. U bent vrij om een dergelijk voorstel wel of niet te accepteren.