Bouwen op het water

De roep om nieuwe en betaalbare woningen in Amsterdam wordt steeds luider. Volgens verwachting zal het aantal inwoners in de komende jaren nog fors blijven groeien. Naar schatting zal Amsterdam in de komende 30 jaar nog zo’n 250.000 inwoners extra moeten huisvesten. De bouwgrond in Amsterdam wordt echter steeds schaarser. Reinier van Dantzig (D66), wethouder belast met Woningbouw, Grond en Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, kijkt dan ook naar alternatieven voor het bouwen van de woningen. Als je gaat kijken naar water als bouwgrond, dan blijken er voldoende kansen om betaalbare en groene woningen te realiseren.

ย 

Hierbij moeten we niet denken aan enkele woonboten, maar aan complete woonwijken met veel groen, een goede infrastructuur en eventueel meerdere woonlagen met betaalbare appartementen. Overigens is in vroeger tijden een zeer groot deel van Amsterdam op het water gebouwd, dus enige bekendheid met kan niet ontzegd worden . Als de gemeente met deze plannen doorpakt, dan kan er ook meer tempo gemaakt worden om de woningcrisis aan te pakken en heeft het als bijkomend voordeel dat je in Amsterdam midden in de natuur kan wonen.

ย 

D66 wil onderzoeken op welke plekken de blauwe woonwijken van de toekomst op het water kunnen verrijzen en tegelijkertijd onderzoek doen naar welke regels er nodig zijn en welke geschrapt moeten worden om dit snel te kunnen realiseren. Uiteraard zal er met marktpartijen gesproken moeten worden om te kijken onder welke voorwaarden zij aan de bouw kunnen beginnen. Op deze wijze krijgt de stad meer woningen en meer ruimte tegen lagere kosten. Dit zal ook een positief effect hebben op het gebied van de klimaatverandering, omdat deze wijken makkelijker te koelen zijn en ook nog een grotere en betere biodiversiteit bieden.

ย 

RN Vastgoed is al geruime tijd bezig met plannen in Amsterdam-Noord die naadloos aansluiten op de wens van de wethouder.

ย 

Wilt u daar meer over weten? Neem contact op met een van onze projectmanagers. ๐Ÿ“ž bel ons 020-2090616

Bron: https://bit.ly/3AygOaj

MEER NIEUWS

Kernenergie

Na Prinsjesdag is het weer de beurt aan de Algemene Beschouwingen. In een vorig jaar geplaatst artikel op deze site heb ik dit omschreven als

Lees verder ยป