Bouwambitie onder druk

De bouwambitie van 100.000 woningen die Hugo de Jonge heeft neergelegd zal dit jaar niet gehaald worden. Cijfers van het CBS tonen aan dat het aantal afgegeven bouwvergunningen voor het 2e kwartaal achtereen is gedaald. De verwachting is dat dit nog verder zal wegzakken. Enkele oorzaken zijn de stikstofproblematiek, het gebrek aan capaciteit bij de gemeenten om vergunningen te beoordelen en verlenen en onduidelijkheid over waar gebouwd kan worden. Beleggers en pensioenfondsen lopen weg van projecten, terwijl deze wel hard nodig zijn om de grote aantallen benodigde woningen te realiseren.

De maximale huur die door De Jonge aan banden is gelegd, zorgt ervoor dat bouwers , mede door de stijgende bouwkosten, geconfronteerd worden met een hoger kostenplaatje. Ook zijn er al projecten die door rechters van tafel zijn geschoven vanwege de knellende stikstofregels. Wat ook niet meewerkt is dat sommige gemeenten extra eisen stellen aan het aantal te bouwen sociale woningen.

Het moge duidelijk zijn dat de ambitie om 900.000 woningen tot 2030 te bouwen het niet gaat redden. Volgens De Jonge zou de verwachting voor dit jaar uit moeten komen op 100.000 woningen. Volgens ING Research, eerder dit jaar gepubliceerd, zou het uitkomen op 72.000 woningen. Inmiddels wordt er echter al gesproken over een haalbaarheid van 52.000 woningen; ongeveer de helft van de genoemde aantallen die de minister nastreeft.

Het kabinet zet nog steeds in op binnenstedelijk bouwen, wat vanwege omwonenden en bedrijven die uit moeten wijken, in een minder snel tempo kan. Bouwen in weilanden werd ook al eerder genoemd door De Jonge. Daar zijn al diverse locaties door projectontwikkelaars en bouwers aangeleverd aan de minister, maar daar is nog steeds niets mee gedaan. Bouwer Alfred Vos, topman van Volker Wessels, zou graag met andere marktpartijen aan tafel willen met minister De Jonge om een integrale aanpak te bewerkstelligen.

“Zij die zich in het begin het meeste haasten, schieten tegen het eind gewoonlijk het langzaamst op”. (Erasmus)

Bron: https://bit.ly/3e7hjz5

MEER NIEUWS

Kernenergie

Na Prinsjesdag is het weer de beurt aan de Algemene Beschouwingen. In een vorig jaar geplaatst artikel op deze site heb ik dit omschreven als

Lees verder ยป